21.01.2011 - Wizyta J.E. Herberta Kraussa Ambasadora Republiki Austrii i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej Konsul Honorowej Republiki Austrii u Piotra Florka Wojewody Wielkopolskiego.


21.01.2011 - Wizyta J.E. Herberta Kraussa Ambasadora Republiki Austrii i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej Konsul Honorowej Republiki Austrii u Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


21.01.2011 - Wizyta J.E. Herberta Kraussa Ambasadora Republiki Austrii i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej Konsul Honorowej Republiki Austrii u Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania.


21.01.2011 - Uroczysta Gala otwarcia Konsulatu Republiki Austrii.


19.01.2011 - Spotkanie Noworoczne Korpusu Konsularnego z Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem.


12.01.2011 - Spotkanie Noworoczne Korpusu Konsularnego z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym.


26.01.2011 - Spotkanie Korpusu Konsularnego z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkiej Policji w Poznaniu młodszym inspektorem Krzysztofem Jaroszem. Spotkanie z Konsulami Honorowymi krajów, których przedstawicielstwa znajdują się na terenie Poznania odbyło się w siedzibie nowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Przy jednym stole zasiedli dyplomaci z różnych krajów. Wszystkich witał Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu młodszy inspektor Krzysztof Jarosz poczym rozpoczęto sesję wykładów z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu i Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu inspektorem Zbigniewem Hultajskim oraz jego zastępcą podinspektorem Sławomirem Jądrzakiem, na którym prowadzone były rozmowy dotyczące rozwiązywania spraw, w którym bezpośredni udział biorą obywatele państw, których konsulaty znajdują się na terenie Poznania. W trakcie spotkania była również prowadzona dyskusja na temat współpracy Policji z Konsulami na terenie Wielkopolski oraz wyjaśniania procedur postępowania w przypadku popełnienia przestępstwa przez cudzoziemca lub w przypadku, kiedy jest jego ofiarą.


05.05.2011 - Wizyta Konsul Honorowej Republiki Austrii Izabeli Ewy Kwiatkowskiej w Zespole szkół Budowlanych w Poznaniu. Pani Konsul przybyła na zaproszenie nauczycieli germanistów i spotkała się z młodzieżą klas z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, IOB, IIOB i IIOC oraz uczniami wyjeżdżającymi na wycieczkę dydaktyczną do Wiednia. W czasie spotkania Pani Konsul opowiadała o kulturze i życiu codziennym Austrii, popierając swoje słowa zdjęciami i filmami o Austrii i jej stolicy. Ta nietypowa lekcja przybliżyła wszystkim słuchaczom Austrię i rozbudziła ciekawość do poznania tego kraju.


12.05.2011 - Wizyta Izabela Ewy Kwiatkowskiej Konsul Honorowej Republiki Austrii w Pobiedziskach podczas otwarcia nowego zakładu produkcyjny austriackiej firmy Baumit. Część oficjalna rozpoczęła się uroczystym przecięciem wstęgi przez Panią Konsul Izabelę E. Kwiatkowską, Roberta Schmid właściciela Baumit Holdings, Christinę Schösser Attaché Handlową Ambasady Austrii, Ryszarda Szymańskiego Prezesa Zarządu firmy Baumit oraz Michał Podsadę Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. Po przecięciu wstęgi głos zabrał Prezes Zarządu firmy Baumit Ryszard Szymański. Przemówienia wraz z gratulacjami dla firmy Baumit wygłosili także: właściciel Baumit Holdings Robert Schmid, Konsul Honorowa Republiki Austrii w Poznaniu Izabela Ewa Kwiatkowska, Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski, Christina Schösser Attaché Handlowy Ambasady, Mieczysław Feretz Vice starosta Poznański, Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska. W imieniu Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpił Dyrektor Jakub Jędrzejczak, z kolei list z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytał prowadzący Janusz Cedro. Po oficjalnych wystąpieniach odbyło się uroczyste poświęcenie fabryki przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego Prymasa Polski Seniora.