Zadania Konsulatu Republiki Austrii w Poznaniu

  

Działalność Konsulatu obejmie szeroki zasięg zadań. Należą do nich przede wszystkim:

 

Gospodarka oraz Inwestycje z Austrii

W zakresie spraw gospodarczych działania Konsulatu obejmują wspieranie obecnych już na rynku polskim firm austriackich w projektach inwestycyjnych w Poznaniu oraz ułatwiające wejście na rynek poznański nowych Inwestorów z Austrii.

 

Sprawy obywatelskie

W zakresie spraw obywatelskich działania Konsulatu obejmują wspieranie obywateli Austrii przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz sprawy społeczne zwracających się o pomoc Austriaków. 

 

Kultura

We współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie, organizacją, wspierającą przedsięwzięcia związane z promocją kultury austriackiej w Polsce, a także kultury polskiej w Austrii, Konsulat wspiera m.in. inicjatywy artystyczne takie jak np. wystaw czy koncerty.

 

Turystyka

Promocja turystyki to kolejne zadanie wchodzące w zakres działania konsulatu. Austria jest ulubionym miejscem spędzania szczególnie wakacji zimowych przez Polaków dlatego Konsulat także wspiera organizowanie wycieczek w ten rejon.

 

Współpraca uczelni i instytucji

Republika Austrii jest otwarta na współpracę w zakresie edukacji. Dlatego Konsulat kładzie nacisk na realizację konkretnych projektów pomiędzy poszczególnymi instytucjami, uczelniami wyższymi czy firmami.