Wszelkie informacje dla obywateli Austrii  za granic¹:

 

http://www.bmeia.gv.at/botschaft/auslandsoesterreicher/auslandsoesterreicher-innen/aoe-registrierung.html

 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/res/bmeia_form/formular.php