PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKIE W AUSTRII

Ambasada RP
Hietzinger Hauptstraße 42 c
1130 Wiedeń
tel.: (0043-1) 870 15-0
faks: (0043-1) 870 15-222
e-mail:
info@botschaftrp.at

www: www.wieden.msz.gov.pl

 

 

Instytut Polski
Am Gestade 7
1010 Wiedeń
tel.: (0043-1) 533 89 61
faks: (0043-1) 532 45 91
e-mail:
sekretariat.wien@instytutpolski.org

www: www.polnisches-institut.at

 

 

Polski Konsulat Honorowy w Grazu
Joanneumring 18/4
8010 Graz
tel.: (0043-316) 33 82 51
faks: (0043-316) 837 531

e-mail: k.pirscher@schule.at

Obszar działania konsulatu: Styria

Godziny przyjęć:
wt.
09.00-12.00, śr. 09.00-12.00

 

 

Polski Konsulat Honorowy w Innsbrucku
Fallmerayerstrasse 8
6020 Innsbruck
tel.: (0043-512) 346 206
faks: (0043-512) 346 206

e-mail: honorarkonsul.sprenger@gmail.com

Obszar działania konsulatu: Tyrol

Godziny przyjęć:
wt.
11.00-12.00

 

 

Polski Konsulat Honorowy w Klagenfurcie
Koschatstraße 7
9020 Klagenfurt
tel: (0043-463) 55 553
faks: (0043-4239) 2158
e-mail: honorarkonsulrp@amerika-holzer.at 

Obszar działania konsulatu: Karyntia

Godziny przyjęć:
śr.
10.00-13.00

 

 

Polski Konsulat Honorowy w Salzburgu
Nonntaler Hauptstraße 1
5020 Salzburg
tel.: (0043-662) 84 00 33, 84 00 34
faks: (0043-662) 84 00 33 14

e-mail: office@hinterwirth-neureiter.at

Obszar działania konsulatu: Kraj Salzburski

Godziny przyjęć:
pon.
15.00-18.00, wt. 15.00-18.00, śr. 15.00-18.00, czw. 15.00-18.00, pt. 15.00-18.00

 

 

Związek Polaków w Austrii "Strzecha"
Boerhaavegasse 25
1030 Wien
tel./faks: (0043-1) 710 56 59
e-mail: strzecha@chello.at

www: www.strzecha.at

Godziny otwarcia:
śr.
17.00-21.00

 

 

Związek Polaków w Górnej Austrii

Friedhofstraße 25

A-4020 Linz

tel.: (0043-0)732 651 063

e-mail: polonialinz@aon.at

www: www.polonialinz.com

 

 

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii

Am Hochland 11

4073 Wilhering/Linz

tel.: (0043-0) 722 188 116

e-mail: office@poloniaoberoesterreich.com

www.poloniaoberoesterreich.com