Informacja prasowa

 

Dotyczy:  Oficjalnego otwarcia Konsulatu Republiki Austrii Poznaniu.

 

POLSKA, Poznań, 21 stycznia 2011: W dniu 21 stycznia br. został uroczyście otwarty Konsulat Republiki Austrii w Poznaniu. Konsulem Honorowym Republiki Austrii została powołana Izabela Ewa Kwiatkowska. Obszar działania Konsulatu obejmuje teren Wielkopolski. Zakres kompetencyjny działania Konsulatu będzie obejmować wszystkie czynności z wyjątkiem wydawania paszportów i wiz. Siedziba Konsulatu będzie przy ulicy Fredry 1 w Poznaniu. Do podstawowych celów będzie należało wsparcie austriackich obywateli i firm oraz integracja w zakresie kontaktów gospodarczych i kulturalnych.

Działalność konsulatu obejmie szeroki zasięg zadań. Należą do nich wspieranie przedsiębiorstw austriackich i polsko-austriackich, promocja kultury kraju Mozarta, informacja i doradztwo w zakresie turystyki oraz pomoc obywatelom Austrii przebywającym na terenie województwa wielkopolskiego.

W sferze spraw gospodarczych działania konsulatu zmierzają do zainteresowania firm austriackich inwestowaniem w Poznaniu. Wiąże się to z promocją nie tylko samego miasta, ale całego regionu. Konsulat przygotowuje również inicjatywy kulturalne we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

Kolejny cel działalności konsularnej to promocja turystyki. Polegać ona będzie głównie na promowaniu regionu wielkopolskiego w Austrii i odwrotnie. Instytucją koordynującą promocję jest “Austria Werbung” w Warszawie, która będzie wspierać działania Konsulatu.

Konsulat będzie nawiązywał  również kontakty z uczelniami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi. Współpracować będzie także z innymi konsulatami w Poznaniu będzie także w stałym kontakcie z pozostałymi placówkami konsularnymi Austrii w Polsce: łódzką, wrocławską i krakowską.

Konsulat utrzymywać będzie kontakty z polską opinią publiczną oraz wpływowymi osobistościami ze świata polityki, gospodarki, nauki, kultury i mediów.

Otwarcie konsulatu w Poznaniu wzmocni i pogłębi bliskie stosunki między Republiką Austrii a Wielkopolską. Konsulat będzie wspierać współpracę między krajami oraz inicjatywy kulturalne i gospodarcze w regionie. Jednocześnie Konsulat będzie pomagał austriackim obywatelom.

Uroczyste wręczenie pełnomocnictw konsularnych przez przedstawicieli rządów Austrii i Polski odbędzie się 21 stycznia br. podczas uroczystej Gali w Auli Artis przy. ul. Gen. Kutrzeby w Poznaniu.

W związku z uroczystym otwarciem Konsulatu Republiki Austrii z oficjalną wizytą w Wielkopolsce w dniach 20-21 stycznia br., przebywać będzie dr Herbert Krauss, Ambasador Republiki Austrii w Polsce. W dniu 21 stycznia br. Ambasador oraz nowa Konsul Honorowa odbędą rozmowy z Piotrem Florkiem, Wojewodą Wielkopolskim, Markiem Woźniakiem Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i Ryszardem Grobelnym Prezydentem Miasta Poznania.

Rozmowa u władz Województwa Wielkopolskiego i miasta Poznania dotyczyła będzie głównie kontaktów wielkopolsko-austriackich w dziedzinie gospodarki i kultury oraz integracji obu regionów.